KFUM Söder

SE/SSA/0511: 1890-1967 (-1981)

KFUM Söder har sitt ursprung i en filialbildning till KFUM (Kristina Föreningen Unga Män) vilken bildades 1890. Filialen på Söder konstituerades som självständig förening den 10 mars 1927.

Arkivet innehåller bl a protokoll 1890-1967 (serie A), KFUM-Söders tidskrifter 1927-1956 (H I) och fotografier 1890-1950 (serie I).

 

Uppdaterad