Katarina sommarbarnkrubba

SE/SSA/1251: 1924-1939

Katarina sommarbarnkrubba var en delförening till Katarina barnkrubba (se Katarina barnstugeförening, se/ssa/1252). Sommarbarnkrubban anordnade sommarvistelser för fysiskt svaga eller fattiga barn under skolåldern. Kravet var att barnen var inskrivna i någon av församlingens barnkrubbor. Arkivet omfattar tre volymer: protokoll med bilagor 1924-1934 (A), anmälningar 1924-1936 och förteckningar över barn till Sörgården 1937-1938 m.m. (F) och verifikationer 1928-1939 (G).

Uppdaterad