Katarina södra folkskola

Katarina södra folkskola: 1847-1960SE/SSA/0786

Katarina församlings första folkskola inrättades 1847. Till en början bedrevs undervisningen i församlingens hus vid Högbergsgatan 15. 1867 inköptes den före detta textilfabriken "Malongen" vid Malmgårdsvägen 2 och byggdes om till skolhus. Byggnaden användes som huvudskola till 1888 då det nybyggda skolhuset, i samma kvarter vid Nytorget, stod färdigt. Det nya skolhuset ritades av arkitekt Wilhelm Bergström, som också var arkitekten bakom Katarina norra folkskola som öppnades 1895.

Arkivet omfattar tiden 1847-1960. 1944-1960 kan vissa handlingar återfinnas i Katarina norra folkskolas arkiv (se/ssa/0785). Det gäller särskilt olika slags elevregister då elevregistreringen var gemensam för de båda skolorna under perioden. I arkivet förekommer förutom sedvanliga elevhandlingar som betygskataloger 1861-1960 även fotografier 1897-1960. Den äldsta serien utgörs av inskrivningsböcker 1847-1960.

Uppdaterad