Katarina skyddsförening

Katarina skyddsförening: 1899-1989 SE/SSA/1403

Katarina skyddsförening började sin verksamhet 1859, men i skyddsföreningens arkiv finns endast ett fåtal handlingar bevarade före 1923. Efter 1866 kan man delvis även hitta uppgifter i Allmänna skyddsföreningens arkiv (se/ssa/2276).

Katarina skyddsförenings aktiva medlemmar kallades skyddsfruar eller deputerade. Varje skyddsfru hade några skyddslingar att besöka och ge understöd. Det utdelade understödet var oftast kontant, men också matpaket och ved delades ut. Skyddsföreningen ombesörjde också på uppdrag av Allmänna Barnhuset en årlig inspektion av fosterhemmen för de barnhusbarn som var utplacerade i Katarina församling.

I räkenskapsböckerna finns de olika skyddsfruarna och deras skyddslingar antecknade. Nya skyddslingar antecknades i protokollen, men det är inte angivet varför de blev antagna.

Verksamheten finansierades genom föreningens basar i november, julfemmeinsamlingen i december och passiva medlemmars årsavgifter. De aktiva medlemmarna, skyddsfruarna, betalade ingen årsavgift. Verksamheten pågick till 1989.

Uppdaterad