Katarina sinnessjukhus med filialer

Katarina sinnessjukhus med filialer: 1894-1933 SE/SSA/0249C

Katarina sjukhus (se förteckning nr 249 A-B) på Nya Sandbergsgatan var Stockholms första epidemisjukhus när det inrättades 1831 (arkivtid 1848-1902). Till en början kallades sjukhuset för Provisoriska sjukhuset (i folkmun "Kopphuset"), men bytte namn till Katarina sjukhus när det omorganiserades till ett vanligt sjukhus 1878.

Epidemiavdelningen överfördes då till Hornsgatan 82, en filial till Katarina sjukhus. 1893 när det nybyggda Epidemisjukhuset vid Roslagstull (senare Roslagstulls sjukhus) stod klart överflyttades all vård av epidemiskt sjuka dit. Filialen kom istället att från 1898 användas som ett provisoriskt sinnesjukhus då det vid den här tiden fanns ett stort behov av vårdplatser för stadens sinnesjuka.

Bristen på vårdplatser för sinnessjuka ledde till att hela Katarina sjukhus omvandlades till ett sinnessjukhus 1902. Till Katarina sinnessjukhus hörde ett flertal mer eller mindre tillfälliga filialer. När Beckomberga sjukhus för psykiskt sjuka öppnade 1933 lades Katarina sinnessjukhus och dess filialer slutligen ned.

Filialerna bestod av (arkivtid inom parentes): Bondegatan 34 (1905-1932), Epidemisjukhuset, avdelningar i de s.k. "Kolerabarackerna" (1923-1932), Hornsgatan 82, även kallad Södra provisoriska sinnessjukhuset (1898-1932), Johannesberg (1931-1932), Kiholm, utanför Södertälje (1925-1932), Norrtullsgatan 14 (1923-1932), S:t Görans barack, filial vid S:t Görans sjukhus (1923-1933), Södermannagatan 13 (1904-1932),

Uppdaterad