Katarina norra folkskola

Katarina norra folkskola: 1896-1960 SE/SSA/0785

1895 invigdes Katarina norra folkskola vid Tjärhovsgatan 15-17. Skolhuset ritades av arkitekt Wilhelm Bergström som också hade ritat Katarina södra folkskola vid Nytorget några år tidigare. Fram till 1903, då Katarina norra överlärardistrikt bildades, var skolan en filial till Katarina södra folkskola (se/ssa/0786). Arkivhandlingar tiden innan dess återfinns därför i Katarina södra folkskolas arkiv liksom vissa handlingar tiden 1944-1960 då elevregistreringen var gemensam för de båda skolorna.

Katarina norra folkskolas arkiv består bl.a. av in- och utskrivningsböcker 1903-1960, registerböcker 1903-1933, betygskataloger 1903-1960 och fotografier 1890-1954.

Perioden 1960/61-1991/92 tillhörde skolan Sofia rektorsområde och därför förvaras arkivhandlingarna för samma tid hos Sofiaskolan. Fr.o.m. läsåret 1992/93 återfinns skolans handlingar hos skolenheten Katarina norra skola.

Uppdaterad