Katarina mjölkdroppe

SE/SSA/0509: 1901-1940

Mjölkdroppen i Katarina församling startade den 13 december 1901. Mjölkdroppen var ansluten till Föreningen Mjölkdroppen. Mjölkdropparna ersattes av barnavårdscentraler på 1940-talet. Arkivet består av protokoll och stadgar 1906-1940, gåvoböcker 1903-1924 och verifikationer 1912-1939.

Uppdaterad