Katarina kyrkoarkiv

Katarina kyrkoarkiv: 1783-1999 SE/SSA/0009

År 1654 bröts Katarina församling ut ur Maria Magdalena församling (bildad 1591) p.g.a. befolkningsökningen på Södermalm. Katarina kyrka uppfördes i barockstil 1656-1695 efter ritningar av arkitekt Jean de la Vallée.

Vid en storbrand 1723 eldhärjades kyrkan svårt. En ny högre kupol byggdes efter ritningar av arkitekt G. J. Adelcrantz. Kyrkan totalförstördes vid den stora branden i maj 1990, endast murarna återstod, men efter omfattande insamlingar och anslag kunde kyrkan uppföras på nytt i samma stil som tidigare.

Sveriges församlingar ansvarade för folkbokföringen av församlingsborna till 30/6 1991 då skattemyndigheterna tog över. 31/12 1999 upphörde församlingarna att vara statliga myndigheter. I arkivet finns utöver handlingar rörande folkbokföringen (A I-F II, vissa G-serier) vilka omfattas av 70-årig sekretess, även bl.a. protokoll, fastighetshandlingar, räkenskaper, personalhandlingar, kartor och ritningar, fotografier och handlingar rörande det frivilliga församlingsarbetet.

Uppdaterad