Katarina församlings skolråd

SE/SSA/1253

1846-1958

Hösten 1846, några år efter folkskolestadgans tillkomst (1842), inrättades skolstyrelser i de åtta territoriella (d v s geografiska) församlingarna i Stockholm. När skolväsendet centraliserades genom bildandet av en överstyrelse (folkskoledirektion) 1862 ersattes skolstyrelserna av skolråd. Skolråden var verksamma till den 1 juli 1958. Skolrådens uppgift bestod bl a i att upprätta ordning i folkskolan och se till att skolgången inte försummades, utfärda tjänstgöringsbetyg åt lärare, främja inrättandet av skolbibliotek och till 1903 ansvara för församlingarnas skolbyggnader. Katarina skolråds arkiv består av en obruten serie protokoll 1846-1958, ett flertal serier räkenskaper samt skolreserapporter 1914-1933.

Uppdaterad