Katarina diskussionsförening

SE/SSA/1247: 1890-1961

Föreningen bildades den 24 mars 1890. Avsikten var enligt stadgarna "att bereda medlemmar av Katarina församling tillfälle att sammankomma, diskutera och verka för församlingens intressen under mottot : Vår bygd - vårt väl". Politiska frågor fick inte förekomma. Stadgarna gällde till 1955 då nya antogs. Nytt i dessa var att även kvinnor kunde bli medlemmar.

Vattentornet på Mosebacke tillkom 1896 på initiativ av föreningen. Under 1910-1950-talen diskuterades kommunikationsfrågor som Hammarbyleden, Slussen och tunnelbanebygget och frågor rörande fattigvård. Efter 1960 förde föreningen en alltmer tynande tillvaro.

Bland föreningens handlingar märks förutom den intakta serien av protokoll (serie A) ett stort antal pressklipp (serie Ö 1).

Uppdaterad