Katarina barnstugeförening

SE/SSA/1252: 1856-1986

Den första barnkrubban i Sverige startade sin verksamhet år 1854 i Kungsholms församling. Under de kommande åren inrättades barnkrubbor (senare daghem) i de olika stadsdelarna i nära anknytning till församlingarna och dess fattigvårdsstyrelser.

Katarina barnkrubba inrättades i början av år 1874 och utgjorde början till Katarina norra barnkrubba som startade 1915. På krubban kunde fattiga föräldrar lämna sina barn medan de arbetade. Barnen skulle vara mellan tre och sju år gamla. De första åren hyrde barnkrubban lokaler på flera ställen i församlingen, bl a på Östgötagatan 47. 1912 beslöt församlingen att inköpa en tomt och där uppföra en nybyggnad för barnkrubban. 1914 flyttade Katarina norra barnkrubba in i fastigheten vid Kapellgränd 9. Antalet barn uppgick till 50 och var det högsta i Stockholm.

Föreningen Katarina församlings daghem och eftermiddagshem bildades under 1930-talet och bytte namn till Katarina barnstugeförening 1967. I barnstugeföreningens arkiv har handlingar sammanförts efter Katarina barnkrubba, barnavärn, norra barn- och spädbarnskrubba, västra barn- och spädbarnskrubba, lekskola, västra daghem och fritidshem, östra fritidshem och lekskola.

Arkivet domineras av ett stort antal räkenskapsserier (G 1-G 8), där bl.a. kassaböcker 1856(!)-1913 ingår. Andra exempel på handlingar i arkivet är protokoll 1881-1925, journaler över inskrivna barn 1873-1884, 1912-1923 och handlingar rörande barn och personal 1920-tal-1970-tal. Det förekommer betydande luckor i arkivet, särskilt tiden 1890-1920 och 1940-tal.

Uppdaterad