Katarina arbetsstuga

SE/SSA/1246: 1887-1946

Arbetsstugor inrättades på initiativ av professorskan Anna Hierta-Retzius. Den första låg i Adolf Fredriks församling. Syftet var att ge fattiga skolbarn tillsyn under den tid föräldrarna arbetade. Barnen undervisades i husliga sysselsättningar och slöjd och deras alster såldes delvis vid årliga basarer. De fick även mat på arbetsstugan. Arbetsstugornas verksamhet upphörde under 1940-talet och ersattes av fritidshem.

Katarina församlings första arbetsstuga invigdes den 22 januari 1887. Man disponerade en lokal på Bondegatan 30 där man från starten tog emot 20 pojkar och 20 flickor. Större delen av Katarina arbetsstugas arkiv består av räkenskaper 1887-1946. Exempel på andra handlingar är protokoll med bilagor 1887-1943, stadgar 1899, 1925-1927 (i B:1) och handlingar rörande personal 1924-1933 (i F:1).

Uppdaterad