Katarina arbetsförening

SE/SSA/1370: 1866-1962

Arbetsföreningen bildades i Katarina församling 1866 och tillhandahöll sömnadsarbete till kvinnor som p.g.a. barntillsyn eller andra orsaker inte kunde arbeta utanför hemmet. De aktiva medlemmarna av föreningen skaffade material och skötte tillklippning. Sedan lämnades materialet till sömmerskorna. Dessa fick sin lön när de färdiga plaggen återlämnats till föreningen för försäljning. Föreningen upplöstes formellt 1962 efter att verksamheten legat nere under flera år. I arkivet förekommer t.ex. listor över arbeterskor 1897-1938, spridda år (D 2) och tillskärningsböcker 1878-1911 (D 3).

Uppdaterad