Karlbergs bollklubb

SE/SSA/3481: 1913-2008

Klubben grundades 15 maj 1912 av 11 boende i huset Karlbergsvägen 74. Från början hette den Bollklubben 74:an, sedan Widar och fr.o.m. 1919 Karlbergs bollklubb. Under 1980-talet både bildades och upphörde damlaget. Idag består klubben av ett herrlag och åter sedan 2012 ett damlag samt ungdomsverksamhet omfattande ca 300 medlemmar varav de flesta är flickor. Många av de yngre medlemmarna kommer från Karlbergsskolan och dess närområde.

Arkivet består av 21 volymer med blandat innehåll, t.ex. protokoll, jubileumsskrifter, program, resultatlistor och fotografier.

Uppdaterad