Kamratföreningen Röde hanen

Kamratföreningen Röde Hanen: (1387-) 1858-1980 SE/SSA/1306

Kamratföreningen Röde Hanen bildades 1932 på initiativ av brandkapten Fredrik Kyhlberg. Föreningens syfte var att samla pensionerade brandsoldater till kamratsamvaro.

Kamratföreningen lade grunden till ett arkiv som förvarades under Kungsholmens brandstation. Huvuddelen av arkivet, som nu förvaras hos Stockholms stadsarkiv, består av bilder (kopior) 1387-1962, flertalet odaterade, tidningsurklipp rörande bränder och brandväsendet i Stockholm 1858-1980 och övriga handlingar 1876-1969, t.ex. protokoll 1933-1955 och kamratföreningens jubileumshandlingar 1955 och 1958.

Uppdaterad