Johannes församlings norra arbetsstuga

SE/SSA/0500

Arbetsstugor inrättades i Stockholms församlingar i slutet av 1880-talet. Arbetsstugorna var föregångare till fritidshemmen och hade i uppgift att sysselsätta fattiga barn efter skolans slut. Johannes norra arbetsstuga, först kallad Johannes nya arbetsstuga, tillkom 1897 på Döbelnsgatan 38.Senare flyttade arbetsstugan tillFrejgatan 43. I arbetsstugan fick barnen arbeta med olika slags hantverk som sömnad och träslöjd och fick ett mål mat. Arbetsstugorna upphörde under 1940-talets första hälft då de kommunala fritidshemmen inrättades.

Johannes norra arbetsstugas arkiv omfattar 0,7 hm, tiden 1897-1952, och innehåller huvudsakligen räkenskaper 1912-1952. I övrigt består arkivet av protokoll 1897-1926, medlemsförteckningar 1920-1922 och diverse handlingar samlade i serien ämnesordnade handlingar (serie F1) som även innehåller fotografier och modellböcker ca 1900-1946

Uppdaterad