Johannes kyrkskola

SE/SSA/0096

arkivtid 1765-1822

verksamhetstid 1765-1821

Den första kyrkskolan som inrättades i Stockholm vara Klara församlings kyrkskola, 1649. Kyrkskolan, även kallad barnskolan eller malmskolan, var ursprungligen en skola som tog emot pojkar från fattiga hem. I kyrkskolan undervisades eleverna främst i kristendom, men fick också lära sig läsa, skriva och räkna. Barnens ålder varierade mellan 8-15 år. Det var vanligt att barn i skilda åldrar gick i samma klass. 1821 omvandlades församlingarnas kyrkskolor till s.k. apologistskolor som meddelade en mer allmän bildning i olika ämnen.

Johannes kyrkskola tillkom 1765. Arkivet består av en volym innehållande bl.a. elevmatrikel 1765-1816, anteckningar om skolan och undervisningen 1811-1814, protokoll 1767 och 1781-1788. Se även Jakob och Johannes skolråds arkiv, F 1:1 (se/ssa/1327).

Uppdaterad