Johannes fösamlings skollovskoloniförening

SE/SSA/0501

arkivtid 1915-1973

verksamhetstid 1924-?

Föreningen för skollovskolonier i Stockholm (se/ssa/0672) bildades 1885 och hade i uppgift att ordna sommarvistelser på landet för behövande barn från stadens folkskolor. Under den centrala föreningen bildades lokalföreningar i stadens församlingar. Johannes skollovskoloniförening inrättades 1924, tiden innan se Jakobs och Johannes skollovskoloniförening (se/ssa/0497).

Johannes skollovskoloniförenings arkiv omfattar 1,6 hm och består till större delen av räkenskaper. Exempel på andra handlingar är protokoll 1924-1935, förslag till lämpliga sommarhus 1927 och 1933-1934, förteckningar över barn 1928 och 1930, lagfartshandlingar och ritningar 1915-1956.

Uppdaterad