Johannes barnkrubba

SE/SSA/0503: 1901-1965

Jakob och Johannes församlingars gemensamma barnkrubba startade sin verksamhet 1868 (se/ssa/1328). Barnkrubbornas uppgift var att under dagtid ta hand om barn under skolåldern medan deras mammor förvärvsarbetade eller var sjuka. Oftast rörde det sig om barn till ensamstående mammor.

Jakob och Johannes församlingar delades till två den 1 maj 1907. En ny barnkrubba tillhörande Johannes församling öppnades på Frejgatan 35 (f.d. 31) i kvarteret Killingen 1919. Den kallades Johannes nya barnkrubba.

Arkivet Johannes barnkrubba omfattar 1,3 hm , tiden 1901-1955. Den första volymen innehåller protokoll och blandade handlingar 1915-1946, återstående 25 volymer består av räkenskaper. Det är ovisst när Johannes barnkrubba upphörde, men troligen under 1940-talet då barnkrubborna ersattes av daghem.

Länk till artikel om Jakob och Johannes församlingars gemnensamma brankrubba

Uppdaterad