Jakob och Johannes skolråd

SE/SSA/1327

Enligt Sveriges första folkskolestadga 1842 skulle folkskolor inrättas i landets alla församlingar inom fem år. I Stockholms församlingar tillsattes skolstyrelser, senare kallade skolråd, med början hösten 1846. Skolråden var verksamma till juli 1958. De hade i uppgift att anordna skollokaler (till 1903), anställa lärare och se till att barnen gick i skolan. För en del skolråd ingår dess handlingar i församlingarnas kyrkoarkiv, för andra har separata arkivförteckningar upprättats – som fallet är med Jakob och Johannes skolråd. Jakob och Johannes delades till två församlingar den 1 maj 1907, men först vid årsskiftet 1923/1924 upphörde det gemensamma skolrådet.

Skolrådets arkiv, arkivtid 1777-1923, innehåller t.ex. matrikel över Johannes folkskolas lärare 1869-1907 (D 2:2) och handlingar rörande Johannes folkskolas nybyggnad i kvarteret Kråkan 1889-1891 (F 5:1). Arkivets äldsta handlingar rör olika skolors verksamhet inom församlingen 1777-1847 (F 1:1).

Uppdaterad