Jakob och Johannes församlingars skyddsförening

Vid 1800-talets mitt växte det fram en omfattande privat välgörenhet i Stockholm som ofta bedrevs i föreningsform. En typ av välgörenhetsförening var de s.k. skyddsföreningarna. En skyddsförening gav understöd, kontant eller på annat sätt, till sina skyddslingar.

Jakob och Johannes skyddsförening bildades 1847. Enligt stadgar antagna 15 januari 1848 hade föreningen till ändamål att genom personliga besök av s.k. skyddsfruar ge råd om arbetstillfällen till fattiga och lämna understöd till behövande. Kontanta medel införskaffades genom insamlingar, bidrag, gåvor och försäljningar på basarer. Efter beslut 31 oktober 1924 uppdelades föreningen i två separata föreningar, en för Jakobs och en för Johannes församling.

Arkivet omfattar 12 volymer som bl.a. innehåller medlemsförteckningar 1882-1904, stadgar och trycksaker 1848-1924, liggare över besökta hem 1889-1890 och listor över hjälpsökande 1891-1902.

Uppdaterad