Jakob och Johannes församlingars barnkrubba

SE/SSA/1328

Under 1800-talets andra hälft inrättades barnkrubbor, föregångare till daghem, i alla församlingar i Stockholm. Den äldsta, Kungsholms barnkrubba, tillkom 1854. Jakob och Johannes barnkrubba startade sin verksamhet 1868, men det är oklart när barnkrubban upphörde. Runt sekelskiftet var barnkrubbans adress David Bagares gata 20.

Barnkrubborna var främst till för ensamstående mödrar som p.g.a. arbete eller sjukdom inte själva kunde ta hand om sina barn under dagtid. För en mindre avgift kunde barn i åldrarna ett till sex år lämnas till krubban. För att barnet skulle bli intaget krävdes ett intyg om att det var i behov av vård, utfärdat av ordningsman i respektive församlings fattigvårdsstyrelse, från 1878 av områdets roteman.

Jakob och Johannes barnkrubbas arkiv omfattar tre volymer tiden 1868-1914 som innehåller stadgar 1869, inskrivningsbok 1901, avgifter för barnen 1871-1881, årssammanställningar 1868-1914 m.m.

Uppdaterad