Isoleringsanstalten

Isoleringsanstalten: 1905-1915SE/SSA/0561H

Isoleringsanstalten var från början en avdelning inom Desinfektionsanstalten och hade lokaler på Hornsgatan 82. Till Isoleringsanstalten intogs och observerades personer i vilkas hem förekom smittosamma sjukdomar. 1905 flyttade Isoleringsanstalten till Brännkyrkagatan 62. I de nya lokalerna fanns en badavdelning för män och en för kvinnor, elva isoleringsrum med egna ingångar och en trerumslägenhet avsedd för större familjer.

Anstalten kunde ta emot ett fyrtiotal personer. Förestånderskan hade en egen bostad inom lokalerna. Under 1960-talet förlades Isoleringsanstaltens verksamhet till Roslagstulls sjukhus , f.d. Epidemisjukhuset vid Roslagstull (se/ssa/1014).

Arkivet består av inventarieförteckningar och räkenskaper. Se även Hälsovårdsnämndens arkiv (se/ssa/0561A).

Uppdaterad