Isidor Dannströms konvalecenthem

SE/SSA/0252C

Direktör Isidor Dannström donerade 140.000 kr till Sabbatsbergs sjukhusstyrelse år 1898 för uppförande av ett konvalescenthem på sjukhusområdet. Hemmet uppfördes 1901-1903 och mottog de första patienterna den 17 juli 1903. Ursprungligen omfattade konvalescenthemmet 60 vårdplatser och var till för Sabbatsbergs sjukhus patienter som behövde eftervård under en tid av högst tre veckor. Konvalescenthemmet upphörde den 30 juni 1969.

Isidor Dannströms konvalescenthems arkiv omfattar 3,4 hm, tiden 1898-1957, och består med få undantag av in- och utskrivningsjournaler 1903-1952 och 1909-1941 (D 1-D 2), journalkort 1929-1952 (F 1) och räkenskaper 1898-1956 (G 1-G 5). Handlingar tiden 1958-1969 saknas helt i arkivet. Övergripande handlingar återfinns i Sabbatsbergs sjukhus administrativa arkiv (se/ssa/0252A).

Länk till arkivartikel om Sabbatsbergssjukhus

Uppdaterad