Interneringsräjongen Hall

Interneringsräjongen Hall: 1940-1974 SE/SSA/1698

Ungdomsvårdsanstalten Hall ersattes 1940 av en fångvårdsanstalt i Hall utanför Södertälje. Den var föregångare till nuvarande Kriminalvårdsanstalten Hall. Begreppet ”interneringsräjong” användes för en grupp av anstalter 1955-1974.

Interneringsräjongens arkiv består bl.a. av inkomna årsredogörelser 1940-1973 och registerkort över intagna i alfabetisk ordning till 1973.

Uppdaterad