Hyresnämnderna

Hyresnämnderna: 1942-1969 SE/SSA/0049

Den 19 juni 1942 utfärdades lag om hyresreglering. Enligt lagen skulle en eller flera hyresnämnder för handläggning av hyresregleringsärenden utses i varje ort med minst 2000 invånare. Stockholms stads hyresnämnders centralkansli gav bl.a. allmänheten råd och upplysningar i hyresfrågor och registrerade framställningar i hyresärenden för hyresnämndernas räkning. Stockholm var indelat i 10 hyresdistrikt. Arkivet innehåller bl.a. de olika distriktens protokoll 1942-1969.

Uppdaterad