Hovförsamligen

Hovförsamligen: 1648-1999 SE/SSA/0007

Gustav Vasa ville ha en säker grund för den evangeliska tron inom sitt hov efter reformationen 1527. Han stadgade därför en för hovet anpassad kyrkoordning som även gällde för de anställda vid hovet. Hovförsamlingens kyrkoplikt lagstadgades vid Örebro möte 1529. Till församlingen hörde förutom alla anställda och boende på slottet även anställda vid de kungliga teatrarna.

I arkivet förvaras t ex husförhörslängder 1692-1807 (serie A I).

Uppdaterad