Högalids samrealskola

Högalids samrealskola: 1919-1964SE/SSA/0279

Skolan började sin verksamhet den 25 augusti 1919. Under flera år var undervisningen förlagd till Kungsholmens, Adolf Fredriks, Sofias och Enskedes folkskolor. Fr.o.m. höstterminen 1926 uppdelades skolan i Södra respektive Norra kommunala mellanskolan, senare kallade samrealskolor.Först 1936 fick den södra avdelningen, Högalids samrealskola, ett eget skolhus vid Hornsgatan 93. Samrealskolan upphörde den 30 juni 1964.

Exempel på handlingar i arkivet är: Årsredogörelser 1919-1961 (serie B 2) och fotografier 1932-1964, odaterade (H 1). Handlingar före 1926 återfinns med få undantag i S:t Görans samrealskolas arkiv (se/ssa/0925).

Uppdaterad