Högalids församlings fattigvårdsstyrelse

Högalids församlings fattigvårdsstyrelse: 1918-1932 SE/SSA/0191

År 1925 bildades Högalids församling genom delning av Maria församling. Den nya församlingen fick en egen fattigvårdsstyrelse som verkade i det område som före delningen utgjort den västra delen av Maria. Vid denna tid hade församlingarnas fattigvårdsstyrelser enbart ansvar för beviljande av naturaunderstöd, extra (akut) understöd samt barnhjälp. Övriga fattigvårdsfrågor hade centraliserats till Fattigvårdsnämnden redan 1899.

1932-1933 omvandlades fattigvårdsstyrelserna till Fattigdistrikt. Högalids församlings fattigvårdsstyrelse övergick till att bli Fattigvårdsdistrikt II. Arkivet består exempelvis av rullor över barnuppfostringshjälp 1925-1932 och remisser 1918-1931.

Uppdaterad