Hemmet för arbetssökande kvinnor

Hemmet för arbetssökande kvinnor: 1885-1973 SE/SSA/0479

Hemmet för arbetssökande kvinnor startade på Artillerigatan 11 år 1884. 1933 flyttade hemmet till Kungsholmsgatan 8 där det blev kvar till nedläggningen 1973. Hemmet ordnade logi åt arbetssökande kvinnor från landsorten och arbetslösa kvinnor som tillfälligt saknade bostad. För en obetydlig summa erhöll kvinnorna en sängplats, två måltider om dagen och möjlighet till bad och klädtvätt. Längre tid än 3-4 dygn kunde de inte erbjudas plats. Verksamheten finasierades av bidrag från Fattigvårdsnämnden, privata fonder och enskildas gåvor.

"Logerarjournaler" (serie D I), 1885-1931, är arkivets äldsta bevarade handlingstyp. Serien fortsätter i "Logerarregister" (serie D II) 1930-1973. Båda serierna innehåller liggare över kvinnor som bodde på hemmet.

Uppdaterad