Hemhjälpsnämnden

Hemhjälpsnämnden: 1944-1974 SE/SSA/1091

1924 anställde Barnavårdsbyrån den första hemvårdarinnan i Stockholm med ekonomiskt stöd av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet. Hennes uppgift bestod i att sköta hemmets sysslor då modern var förhindrad att göra detta.

1945 övertog Stockholms stad barnavårdsbyråns hemhjälpsverksamhet under ledning av Hemhjälpsnämnden, inrättad 1944 efter beslut av Stockholms stadsfullmäktige. Hemhjälpsnämnden upphörde årsskiftet 1974/75 och den nybildade Sociala centralnämnden övertog ansvaret för verksamheten.

En stor del av arkivet utgörs av personalakter 1944-1974 (F IIa) och klientakter med register 1944-1956 (F IIIa-b).

Uppdaterad