Hedvig Eleonora rektorsområde

Hedvig Eleonora rektorsområde: (1833-) 1847-1974 (-1978) SE/SSA/0782A

Hedvig Eleonora (Ladugårdslands) folkskola inrättades 1847 i församlingens egendom vid Riddargatan 9. 1863-1864 uppfördes församlingens första egna skolhus vid Riddargatan 13. Bara några få år senare, 1869, byggdes ytterligare ett skolhus, adress Linnégatan 37 (då Nya Qvartersgatan 38). Till slut uppfördes skolbyggnaden vid Linnégatan 54, öppnad höstterminen 1884.

Ett stort antal annexskolor tillhörde under olika perioder Hedvig Eleonora folkskola, fr.o.m. den 1 juli 1958. Hedvig Eleonora rektorsområdes arkiv har överlämnats till Stockholms stadsarkiv i omgångar. Rektorsområdet upphörde 1974. Hedvig Eleonora skola är en egen skolenhet sedan 1991.

Till största delen består arkivet av olika slags elevregister, däribland betygskataloger 1871-1974. Fotografisamlingen (serie F 5) omfattar tiden 1897-1974 och innehåller en hel del olika fotografier från undervisningen, konfirmationer, kamratfester och skolklasser m.m. I arkivet ingår även församlingens fri- och fattigskolas handlingar 1833-1862 (se D 1A:1 och D 6:1) och kateketskolans handlingar 1868-1894 (se D 6:2).

Uppdaterad