Häradsrätter

Häradsrätter: 1594-1929SE/SSA/1468-1485

Häradsrätter infördes i Sverige under 1300-talet och svarade för landsbygdens rättsskipning i allmänna mål. Städernas motsvarighet till häradsrätten var rådhusrätten. Häradsrättens domare och chef var häradshövdingen. När en ny domstolsreform genomfördes i januari 1971 ersattes härads- och rådhusrätterna av tingsrätter. I Stockholms stadsarkiv förvaras följande häradsrättsarkiv från Stockholms län, tid avser arkivtid:

Bro och Vätö skeppslags häradsrätt 1664-1900 (SE/SSA/1468)

Danderyds skeppslags häradsrätt 1727-1906 (SE/SSA/1469)

Frötuna och Länna skeppslags häradsrätt 1637-1900 (SE/SSA/1470)

Färentuna häradsrätt 1596-1906 (SE/SSA/1471)

Lyhundra häradsrätt 1638-1900 (SE/SSA/1472)

Långhundra häradsrätt (1545-) 1714-1884 (SE/SSA/1473)

Seminghundra häradsrätt 1706-1884 (SE/SSA/1474)

Sjuhundra häradsrätt 1594-1900 (SE/SSA/1475)

Sollentuna häradsrätt 1701-1906 (SE/SSA/1476)

Sotholms häradsrätt 1605-1929 (SE/SSA/1477)

(Stockholms läns västra domsaga 1715-1970 ändrat nr från SE/SSA/1478 till SE/SSA/2216/01)

Svartlösa häradsrätt 1605-1916 (SE/SSA/1479)

Vallentuna häradsrätt 1598-1884 (SE/SSA/1480)

Väddö och Häverö skeppslags häradsrätt 1631-1917 (SE/SSA/1481)

Värmdö skeppslags häradsrätt 1605-1906 (SE/SSA/1482)

Åkers skeppslags häradsrätt 1669-1906 (SE/SSA/1483)

Ärlinghundra häradsrätt 1719-1884 (SE/SSA/1484)

Öknebo häradsrätt 1685-1916 (SE/SSA/1485)

De äldsta originalhandlingarna, fr.o.m. 1594, utgörs av Sjuhundra häradsrätts domböcker vid ordinarie ting.

Uppdaterad