Handels- och ekonomikollegiet

Handels- och ekonomikollegiet: 1832-1903 SE/SSA/0033

Handelskollegiet (se/ssa/0147) bildades genom 1636 års stadga angående ämbetsdelning mellan borgmästarna i Stockholm. En föregångare till detta kollegium var den på 1500-talet verksamma Fraktkammaren.

I början hade Handelskollegiet hand om ärenden rörande köpenskap och handel. Uppgifterna utökades väsentligt efter 1672 års kungliga förordning om Stockholms stads styrelse. Därefter fick kollegiet även ansvaret för stadens finansväsen och bokföring och namnändrades till Handels- och ekonomikollegiet. 1849 ombildades kollegiet tillsammans med Politi-, byggnings- och ämbetskollegiet (se/ssa/0124) till Handels- och ekonomikollegiet.

Det nya kollegiets ärenden bestod t.ex. av att pröva tvister mellan handlande och deras anställda, frågor rörande burskap för handel och mångleri med frukt, fågel, lutfisk m.m. samt uppsikt över brandväsendet i Stockholm, tomtregleringar och utfärdandet av rättigheter för spritförsäljning. Handels- och ekonomikollegiet upphörde 1880

Uppdaterad