Hamnstyrelsen

Hamnstyrelsen: 1909-1990SE/SSA/0088-SE/SSA/0089, SE/SSA/1992-SE/SSA/1995

Stockholms hamnar går tillbaka ända till 1200-talets mitt då bryggor och kajer mot Stadsholmen (Gamla stan) anordnades och fr.o.m. 1500-talet har hamnverksamhet pågått på Skeppsbron.

Stockholms hamn fick en självständig förvaltning 1909 efter att tidigare ha sorterat under Drätselnämnden. Under Hamnstyrelsen lydde avdelningarna: Hamnkontoret (Hamnpolisen), Hamnuppbördskontoret, Slusskontoret och fr.o.m. 1912 Hamnkamreraren.

Hamnstyrelsens uppgift bestod bl.a. i att ombesörja att hamnarna med tillhörande inrättningar uppläts för handel och sjöfart, handlägga frågor rörande hamn-, sluss-, kanal- och broavgifter samt hissavgifter. Fartygsjournaler över fartyg och manskap som angjort Stockholms hamnar är exempel på en efterfrågad handlingstyp i arkivet. Hamnstyrelsen omfattar 91 arkivbildare.

Uppdaterad