Hammarstedt Fredrique, samling

Fredrique Hammarstedts samling: 1873-1901

Fredrique Hammarstedt, född Unge (1823-1901) var en av Wallinska skolans första 33 elever under 1830-talet och senare grundare av "Hammarstedtska pensionen". Samlingen innehåller endast några brev och ett par fotografier av henne och maken.

Länk till Wallinska skolan se se/ssa/0317.

Uppdaterad