Hallverket i Stockholm

Hallverket i Stockholm: 1847-1878 SE/SSA/0100

I Kungligt brev den 25 februari 1846 förordades att Hall- och manufakturrätten skulle upphöra. Kvar av myndighetens åligganden återstod 1846 bl.a. att sköta stämplingar av manufakturvaror. Den myndighet som hade hand om detta i Stockholm var Hallverket. När stämpeltvånget upphävdes 1862 minskade Hallverkets uppgifter. I Kungligt brev den 1 november 1878 beslöts att Hallverkets skulle upphöra och dess tillgångar överföras till Direktionen över fabriksfattigkassan. De bevarade delarna av arkivet består av huvudböcker med verifikationer 1847-1878.

Uppdaterad