Häktet i Stockholm

Häktet i Stockholm: (1954-) 1975-1997SE/SSA/2383

Arkivtid (1954-) 1975-1997

Verksamhetstid 1965-

Stockholms stads rannsakningsfängelse (se/ssa/0035) flyttade från Gamla Stan till poliskvarteret Kronoberg på Kungsholmen 1911. Rannsakningsfängelset, adress Kungsholmsgatan 37, var stadens enda kommunala häkte och namnändrades till Stockholms stadshäkte 1947.

Häktet blev en statlig myndighet 1965 under namnet Allmänna häktet i Stockholm. Kronohäktet Långholmen (se/ssa/1693a) uppgick i Allmänna häktet 1975 när verksamheten på Långholmen upphörde. År 1989 ändrades namnet återigen, nu till Häktet Stockholm, mest känt som Kronobergshäktet.

Arkivet innehåller t.ex. förteckningar över häktade, anhållna och gripna 1951-1991 (D 2 BA-BB), straffliggare 1977-1997 (D 3A) och avslutade klientdossiéer 1975-1990 (F 2). Arkivet är belagt med 50-årig sekretess enligt Sekretesslagen 7:21

Uppdaterad