Grundskolestyrelsen

Grundskolestyrelsen: 1995-1996 SE/SSA/2056

Stockholms grundskolestyrelse (GRUS) och Stockholms arbetsmarknads- och utbildningsnämnd (ARUN) bildades den 1 januari 1995 och ersatte den då upphörda Stockholms skolstyrelse (se/ssa/2055). GRUS ansvarade för frågor rörande det obligatoriska skolväsendet, grundskolan, och ARUN för frågor rörande gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Skolförvaltningen verkade som de båda myndigheternas förvaltning. När stadsdelsnämnder infördes i Stockholm den 1 januari 1997 upphörde Grundskolestyrelsen och Skolförvaltningen. ARUN fick en egen förvaltning, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen som i januari 1999 omorganiserades till Utbildningsförvaltningen.

Grundskolestyrelsens arkiv omfattar 60 meter handlingar, ett stort arkiv efter en verksamhet som pågick under endast två år. Merparten av arkivet utgörs av personalakter. ARUN:s arkiv 1994-1999, 75,6 hm (se/ssa/0806) har överlämnats till Stockholms stadsarkiv i oktober 2012.

Uppdaterad