Gatuläggnings- och lyshållningsstyrelsen

Gatuläggnings- och lyshållningsstyrelsen: 1860-1975 SE/SSA/0205

Den första förordningen om gatubelysning i Stockholm utfärdades 1697. Innan dess var månen den viktigaste ljuskällan för nattvandrare, kompletterad med egna lyktore eller facklor - de senare dock vanligtvis förbjudna p.g.a. brandrisken.

1697 års förordning hade samma års slottsbrand i åtanke, och påbjöd fastighetsägarna att sätta upp lyktor på sina hus. Först efter 1749 års kungliga förordning om gatubelysning började belysningen hanteras mer organiserat. Eftersom tändningen av lyktorna vilade på fastighetsägarna varierade kvaliteten och medförde ett växande missnöje hos allmänheten. År 1846 kunde församlingarnas fastighetsägare enas om fördelen med att göra gatulysningsfrågor till en för staden gemensam angelägenhet.

I arkivet förvaras bl.a. liggare över gatlyktor i stadens församlingar inkl. Djurgården 1863-1869 (serie D).

Uppdaterad