Gatukontorets parkavdelning

Gatukontorets parkavdelning: 1869-1970 SE/SSA/0558

Vården av stadens parker och planteringar överfördes från privata entreprenörer till kommunal regi 1869. Då inrättades den första stadsträdgårdsmästartjänsten. När Albert Lindhagens nya stadsplan hade fastställts i slutet av 1870-talet började allmänna parker anläggas på bergsytor som inte kunde bebyggas, t.ex. Tegnérlunden, Tantolunden och Kronobergsparken.

Stadsträdgårdens uppgift var främst att odla fram växter och träd till parkerna. Stadsträdgården, som hade varit utspridd på olika adresser på Norrmalm, samlades 1894 i en helt ny anläggning i kvarteret Garnet vid Hammarby sjö. 1920 flyttade hela trädskolan till Enskede. När ett nytt järnvägsspår drogs fram till Hammarbyhamnen 1937 tvingades hela trädgården flytta till Hagaparken.

Åren 1869-1919 benämndes verksamheten Byggnadskontorets parkavdelning, 1920-1970 Gatukontorets parkavdelning.

Det mest omfattande materialet i arkivet består av ritningar, uppskattningsvis ca 30.000, som förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion. Arkivets äldsta handlingar består av serie B VII Historik, statistik, statförslag och årsberättelser 1850-1932. Den mest omfattande serien är FF X In- och utgående skrivelser 1953-1970 (ca 40 hm). Förutom handlingar rörande parkskötsel innehåller arkivet en mängd handlingar rörande parklek (FF IX) och parkunderhållning (F VI). Arkivet omfattar 127,5 meter.

Uppdaterad