Gatukontoret

Gatukontoret: 1920-1962 SE/SSA/0554-0557

Gatukontoret inrättades 1920 efter en omfattande omorganisation av den kommunala Drätselnämnden. Gatukontoret verkställde beslut rörande stadens gator, torg och allmänna platser. Gatukontoret ansvarade också för stadens renhållning.

Kontorets olika avdelningar var lokaliserade till olika platser till 1966 då verksamheten samlades i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan. Gatukontorets arkivförteckningar består av fyra delar, varje del innehåller separata förteckningar över Gatukontorets olika avdelningar. I Gatukontorets expeditions arkiv (se/ssa/554) förekommer exempelvis verksamhetsberättelser 1923-1959 (serie B IA) och reseberättelser 1920-1934 (serie E V).

Uppdaterad