Gasverket

Gasverket: 1884-1919 SE/SSA/0045

Den 1 juni 1884 övergick gastillverkningen från Gaslysningsaktiebolaget till stadens ägo. Gasverket lydde tillsammans med Elektricitetsverket under Styrelsen över Stockholms gas- och elektricitetsverk före 1920, därefter under Stockholms stads industriverksstyrelse.

I Industriverkstyrelsens arkiv (se/ssa/1426) ingår även handlingar rörande gasverket fr.o.m. 1880-talet. I Gasverkets arkivförteckning ingår förteckningar över 15 olika verksamheter, t.ex. nr 2 "Lykttändarnas och sifonpumparnas enskilda pensionsfond", nr 4 "Huvudkontoret" och V:1-3 "Värtagasverkets arkiv".

Uppdaterad