Gartnersällskapet

Gartnersällskapet: 1848-1992 SE/SSA/0453

Stockholms gartnersällskap grundandes 1848 av en grupp trädgårdsmästare som ansåg att de bättre kunde diskutera sina praktiska yrkesproblem inom en egen förening än som medlemmar i den redan existerande Svenska Trädgårdsföreningen vilken mest bestod av personer som inte själva utövade yrket. Arkivet omfattar protokoll 1848-1942, medlemsmatriklar 1848-1927 och räkenskaper 1849-1946.

Uppdaterad