Frälsningsarméns tredje kår

SE/SSA/2116: 1890-1995

Frälsningsarméns tredje kår på Södermalm invigdes 1 oktober 1886 av Hanna Ouchterlony, en av Frälsningsarméns pionjärer. Den första möteslokalen låg vid Glasbruksgatan 10 A. År 1941 flyttade man till nya lokaler på Södermannagatan 44. Där blev tredje kåren kvar tills den upphörde år 2000 i.o.m. sammanslagning med sjunde kåren till Södermalmskåren.

Tredje kåren hade många verksamhetsformer, inte minst inom musiken. En hornmusikkår bildades 1887 och en strängmusikkår 1892, dessutom har flera musikgrupper och körer funnits under perioder. Gudstjänster hölls i kårlokalen och utomhus på bl.a. Medborgarplatsen och i Vitabergsparken.

Tredje kårens ojämnt bevarade arkiv omfattar ca 4,5 hyllmeter. De äldsta handlingarna utgörs av soldatrullor fr.o.m. 1890 (D 1 A) och de yngsta av handlingar rörande Frälsningsarméns närradio 1989-1995 (F 7).

Uppdaterad