Frälsningsarméns femte kår

SE/SSA/2871

Frälsningsarmén har sitt ursprung i en kristen hjälpverksamhet som uppstod i England under 1860-talet. Den första armén i Sverige bildades på Östermalm i Stockholm 1882.

Frälsningsarméns församlingar kallas kårer. Varje kår är indelad i rotar, små bönegrupper, som träffas utanför de officiella gudstjänsterna och mötena. Kårens medlemmar kallas soldater och rekryter. Rekryter medverkar i kåren på prov innan löfte avläggs och ett avtal, krigsartikel, undertecknas. Kårens s.k. censurmöten avgör om medlemmar skall strykas ur rullorna p.g.a. exempelvis omoraliskt eller brottsligt beteende

Stockholms femte kår grundades den 5 april 1889 och upphörde den 15 mars 1967. Först hyrde femte kåren lokaler vid Rådmansgatan 33, därefter på Tavastgatan och sedan Odengatan 57 för att slutligen flytta till en egen lokal på Vegagatan 16.

Arkivet omfattar 3 hm, tiden 1889-1970. Det består bl.a. av soldat- och rekrytrullor 1889-1965 (D 1A:1), censurböcker 1913-1965 (ingår i D 1A:2), roterullor 1918-1947 (D 1B), söndagsskolans kompanirullor 1896-1959 (D 2A) och barn- och juniorsoldaters rullor 1894-1967 (D 2B).

Uppdaterad