Frälsningsarméns nionde kår, centrumkåren

Frälsningsarmén är ett kristet samfund med rötter i den engelska metodismen som startades i England 1865. Den första kåren i Sverige grundades på Östermalm i Stockholm 1882.

Frälsningsarméns nionde kår, även kallad Centrumkåren, tillkom i december 1905. Flera av den nybildade kårens frälsningssoldater kom huvudsakligen från första kåren (”Templet”) på Östermalmsgatan 69. Centrumkårens första lokal låg vid Smålandsgatan 27. Sedan 1934 har den fortfarande aktiva kåren lokaler på Drottninggatan 66. Centrumkåren var den första inom Frälsningsarmén i Stockholm som ordnade sammankomster för ensamma och hemlösa under julaftnar.

Centrumkåren har överlämnat handlingar till Stockholms stadsarkiv för tiden 1901-1988. Exempel på handlingar från verksamheten är soldatrullor 1905-1979 och ungdomskårens rullor 1913-1969 (serie D) samt krigsartiklar och soldatpass 1901-1970 (F:3). En krigsartikel är ett avtal som undertecknas av nya soldater.

Uppdaterad