Förste stadsläkaren (Hälsovårdsnämnden)

Förste stadsläkaren (Hälsovårdsnämnden): 1827-1970SE/SSA/0561B

Förste stadsläkarens tjänst inrättades 1827 och var fram till Stockholms landstings tillkomst 1971 övervakare för stadens sjukvård. Förste stadsläkaren sorterade fr.o.m. 1878 under Hälsovårdsnämnden, men bildar ett eget arkiv 1827-1970.

Arkivets mest efterfrågade handlingar är de s.k. barnmorskedagböckerna med anteckningar om förlossningar 1881-1949 (serie E2 i), som barnmorskorna förde över kvinnor som inte födde barn på barnbördshus. Barnmorskorna var skyldiga att insända dagböckerna till Förste stadsläkaren som hade överinseende över både privatpraktiserande och av staden avlönade barnmorskor.

Serien innehåller även förlossningsjournaler från Axelssons förlossningshem 1934-1940, Bystedts förlossningshem 1932-1946, Doktor Gårdlunds förlossningshem 1933-1949, Doktor Heijls sjuk- och förlossningshem 1932-1943 och Stockholms privata förlossningshem 1931-1948 samt distriktbarnmorskejournaler 1952-1969

Uppdaterad