Förste stadsfogden

Förste stadsfogden: 1879-1964 SE/SSA/0150

Förste stadsfogden sorterade under Indrivningsverket. Den 1 januari 1964 förstatligades exekutionsväsendet. Den äldre organisationen ersattes då av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Merparten av arkivet består av dagböcker i utsökningsmål, avbetalningsmål med flera mål (C Ia-C IX). I arkivet ingår 1:e stadsfogde E. Bredbergs samling, kallad "Historiska handlingar" 1879 (E V).

Uppdaterad