Förskoleseminariet-Socialpedagogiska seminariet

Förskoleseminariet-Socialpedagogiska seminariet: 1936-1977 SE/SSA/1131

Socialpedagogiska seminariet öppnades 1936 i HSB:s fastighet, Kungsholmsgatan 11. Syftet med seminariet var att utbilda barnavårdande personal vid HSB:s lekstugor. Tanken var också att utbildningen skulle kunna leda till annan barnavårdande verksamhet. Seminariet leddes av en styrelse som utsåg ett arbetsskott för vilket Alva Myrdal utsågs till första ordförande. Villkoren för att få inträde vid seminariet var att eleverna fyllt 20 år, lämnat friskhetsintyg, avlagt realskoleexamen eller motsvarande samt haft någon tids förpraktik i småbarnsarbete.

Den 1 juli 1963 förstatligades seminariet och kallades Förskoleseminariet-Socialpedagogiska institutet. 1977 omorganiserades seminariet till att bli en del av Lärarhögskolan, benämnd förskollärarlinjen.

I arkivet ingår t.ex. ansökningshandlingar (serie E 1A), examensarbeten (F 1) och Alva Myrdals handlingar 1936-1948 (F 2D:1). Seminariets betygskataloger, med undantag för åren 1970-1977 (i A 2:6), förvaras fortfarande hos Lärarhögskolan.

Uppdaterad